Skip to main content

Ecoclipper verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door gebruik te maken van onze diensten en/of door deze zelf aan ons te verstrekken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Informatie over activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype
  • IP-adres

Waarom we gegevens nodig hebben

Ecoclipper verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u per e-mail van informatie te voorzien, indien u ons via het contactformulier heeft opgegeven.

Privacy

Ecoclipper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ecoclipper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ecoclipper verstrekt geen gegevens aan derden, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek in kaart brengen

Ecoclipper gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maakt Leijenaar Solutions gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Ook hiermee kunnen wij onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ecoclipper.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Wij vragen u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit om uw privacy te beschermen. Ecoclipper zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Veiligheid

Ecoclipper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ecoclipper.com.